47 Ab
2
1
Internet Th Gui In
3

TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT WIFI VIETTEL 2022

Danh sách các gói cước Internet Wifi đơn lẻ

Đây là các gói cước Internet Wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hãy liên hệ đến hotline: 0972926262 để được tư vấn chi tiết hơn.

NET1PLUS
165.000đ
/ tháng
Tốc độ 60Mbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
Đăng ký
NET2PUS
180.000đ
/ tháng
Tốc độ 80Mbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
Đăng ký
NET3PLUS
210.000đ
/ tháng
Tốc độ 110Mbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
Đăng ký
NET4PLUS
260.000đ
/ tháng
Tốc độ 160Mbps
Miễn phí Modem 5G
Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
Đăng ký
SUPERNET1
225.000đ
/ tháng
Tốc độ 100Mbps
Miễn phí Modem 5G và 1 Homewifi
Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
Đăng ký
SUPERNET2
245.000đ
/ tháng
Tốc độ 120Mbps
Miễn phí Modem 5G và 2 Homewifi
Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
Đăng ký
SUPERNET4
350.000đ
/ tháng
Tốc độ 200Mbps
Miễn phí Modem 5G và 2 Homewifi
Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
Đăng ký
SUPERNET5
430.000đ
/ tháng
Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G và 3 Homewifi
Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng
Đăng ký

Danh sách các gói cước Combo: Internet Wifi + Box TV360

Đây là các gói cước Combo dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình. Thiết bị modem wifi và đầu Box TV sẽ được Viettel cấp miễn phí. Hãy liên hệ đến hotline: 0972926262 để được tư vấn chi tiết hơn.

NET1PLUS + BOX TV360
219.000đ
/ tháng
Tốc độ 60Mbps
Miễn phí Modem 5G và Box 4K
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
NET2PLUS + BOX TV360
234.000đ
/ tháng
Tốc độ 80Mbps
Miễn phí Modem 5G và Box 4K
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
NET3PLUS + BOX TV360
264.000đ
/ tháng
Tốc độ 110Mbps
Miễn phí Modem 5G và Box 4K
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
NET4PLUS + BOX TV360
314.000đ
/ tháng
Tốc độ 160Mbps
Miễn phí Modem 5G và Box 4K
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký

Danh sách các gói cước Internet Wifi Doanh nghiệp

Đây là các gói cước Internet Wifi dành cho khách hàng là nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp vừa và lớn hoặc đại lý game. Hãy liên hệ đến hotline: 0972926262 để được tư vấn chi tiết hơn.

F90BASIC
660.000đ
/ tháng
Tốc độ 90Mbps/1Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
F90PLUS
880.000đ
/ tháng
Tốc độ 90Mbps/2Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
F200N
1.100.000đ
/ tháng
Tốc độ 200Mbps/2Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký
F200BASIC
2.200.000đ
/ tháng
Tốc độ 200Mbps/4Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng
Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
Đăng ký

    Đăng Ký Lắp Đặt Internet Wifi

    Thông tin khách hàng: